Lesreglement TV Eernum

 1. Deelname aan de lessen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. De cursist dient lid te zijn van TV Eernum. Uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan het zogenoemde ‘Maak-Kennis-Met-Tennis’-aanbod. 
 2. De lessen duren 60 minuten en bestaan in principe uit minimaal 6 en maximaal 9 personen. De vastgestelde lesdag is woensdag.
 3. De Tennisschool probeert iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan volgt overleg tussen trainer en deelnemer.
 4. Er is geen tennisles op officiële feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Hier wordt rekening mee gehouden in de lesschema’s.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist volgt geen restitutie van het lesgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient de cursist vooraf en uitsluitend met de Tennisschool Jetse Jongsma overleg te plegen.
 6. We hanteren doorlopende inschrijving. Dat betekent, dat de cursist zelf moet aangeven als hij/zij wil stoppen. Voor aanvang van de nieuwe cyclus moet de afmelding bij ons binnen zijn.
 7. Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen:
  – Eerste uitval les in de voorjaars- en zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Tweede uitval les in beide cycli is voor rekening van de Tennisschool, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur.
  – Derde uitval les in de voorjaars- en zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Vierde uitval les in beide cycli is voor rekening van de Tennisschool, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur. (bij meer dan 4 uitgevallen lessen in een cycli worden de daaropvolgende lessen ingehaald).
  – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 27°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een luchtvochtigheid van 75% of hoger is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer.
  Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “https://www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”. 
 8. Indien tijdens de wintercyclus trainingen uitvallen wegens weersomstandigheden, dan worden de trainingen gecompenseerd. Dat zal gebeuren door minder in rekening te brengen, dan wel restitutie.
 9. Uitval door pandemieën, zoals bijvoorbeeld het Corona virus:
  De helft van de uitgevallen trainingen is voor rekening van de Tennisschool, de andere helft is voor eigen rekening. 
 10. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd.
 11. Leeftijd van 18 jaar is de daadwerkelijke leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cyclus.
 12. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de tennistrainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 13. Facturering van het lesgeld wordt na de eerste training van de periode door Tennisschool Jetse Jongsma gedaan. Aan het einde van de cyclus wordt per groep bekeken hoeveel trainingen er daadwerkelijk gegeven zijn. Hierna volgt een eventuele eindrekening.