Meteen naar de inhoud
 1. Deelname aan de trainingen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar. De cursist dient lid te zijn van TV Stiens. Uitzondering hierop geldt voor deelnemers aan het zogenoemde ‘Maak-Kennis-Met-Tennis’-aanbod.
 2. De trainingen duren 60 minuten en bestaan in principe uit minimaal 6 en maximaal 9 personen. De vastgestelde trainingsdagen zijn dinsdag, donderdag en vrijdag.
 3. De Tennisschool probeert iedereen in te delen conform het inschrijfformulier. Mocht dit redelijkerwijs niet mogelijk zijn dan volgt overleg tussen trainer en deelnemer.
 4. Er is geen training op officiële feestdagen en tijdens de basisschoolvakanties. Hier wordt rekening mee gehouden in de lesschema’s.
 5. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist volgt geen restitutie van het trainingsgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient de cursist vooraf en uitsluitend met de Tennisschool Jetse Jongsma overleg te plegen.
 6. We hanteren doorlopende inschrijving. Dat betekent, dat de cursist zelf moet aangeven als hij/zij wil stoppen. Voor aanvang van de nieuwe cyclus moet de afmelding bij ons binnen zijn.
 7. Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen:
  – Eerste uitval les in de voorjaars- en zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Tweede uitval les in beide cycli is voor rekening van de Tennisschool, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur.
  – Derde uitval les in de voorjaars- en zomercyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Vierde uitval les in beide cycli is voor rekening van de Tennisschool, maar wordt niet ingehaald. In plaats hiervoor wordt dat lesuur gecrediteerd op de factuur. (bij meer dan 4 uitgevallen lessen in een cycli worden de daaropvolgende lessen ingehaald).
  – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 26°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een luchtvochtigheid van 75% of hoger is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer. Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “https://www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”.
 8. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd.
 9. Leeftijd van 18 jaar is de daadwerkelijke leeftijd van 18 jaar bij aanvang van de cyclus.
 10. In alle zaken waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de tennistrainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 11. Facturering van het trainingsgeld wordt na de eerste training van de periode door Tennisschool Jetse Jongsma gedaan. Er worden in eerste instantie 12 trainingen in rekening gebracht. Aan het einde van de cyclus wordt per groep bekeken hoeveel trainingen er daadwerkelijk gegeven zijn. Hierna volgt de eindrekening.