TV Warten

Tennisschool Jetse Jongsma verzorgt de tennislessen bij TV Warten.

Via onderstaand formulier kun je je opgeven voor het volgen van trainingen bij deze club. Oók als je nog geen lid bent.


Trainingsmogelijkheden en informatie TV Warten

Tennistraining t/m 18 jaar:
Per periode van 7 weken. Tarief: € 40,-.

Trainingen duren 50 minuten en worden gegeven op maandag. De lessen startren voor junioren in principe vanaf 14:20 uur.


Lesreglement

 1. Deelname aan de lessen is persoonsgebonden en is niet overdraagbaar.
 2. De lessen duren 50 minuten en bestaan in principe uit minimaal 6 en maximaal 9 personen. De vastgestelde lesdag is maandag.
 3. Er is geen tennisles op officiële feestdagen. Hier wordt rekening mee gehouden in de lesschema’s.
 4. In geval van blessures, ziekte, verhuizing, tussentijdse beëindiging door de cursist volgt geen restitutie van het lesgeld. In het geval van een langdurige afwezigheid vanwege een ernstige en/of hardnekkige blessure is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden, mits van gelijk niveau. Hiervoor dient de cursist vooraf en uitsluitend met de Tennisschool Jetse Jongsma overleg te plegen.
 5. Algehele afgelastingen bij slechte weersomstandigheden en/of onbespeelbare banen:
  – Eerste uitval les in de voorjaarscyclus is voor eigen rekening en wordt niet ingehaald of vergoed.
  – Tweede uitval les in voorjaarscyclus is voor rekening van de Tennisschool, en wordt ingehaald.
  – Onder slechte weersomstandigheden valt ook uitval door extreme hitte. Bij een temperatuur van 28°C (voor de jeugd) of hoger gecombineerd met een luchtvochtigheid van 75% of hoger is er sprake van uitval. Alles is echter ter beoordeling van de trainer.
  Maatgevend hierin is de meting zoals aangegeven op “https://www.weerplaza.nl/actueel/hitte-index/”.
 6. Bij ziekte en/of verhindering van de trainer wordt voor een vervanger gezorgd.
 7. In alle zaken waarin dit lesreglement niet voorziet, beslist de tennistrainer, waarbij gestreefd wordt naar een aanvaardbare oplossing voor alle partijen.
 8. Facturering van het lesgeld wordt na de eerste training gedaan door Tennisschool Jetse Jongsma. Er worden 7 trainingen (€40,-) in rekening gebracht.